Mesto Čadca cielene rozpredáva svôj majetok už 30 rokov. Nehnuteľnosti necháva mesto schátrať a následne ich predáva za nízke ceny. Mesto ako dobrý hospodár by mal zabezpečiť čistotu týchto nehnuteľností, a využiť tieto priestory, tak aby boli osožné jeho občanom - jednote dôchodcov, centra voľného času, atď... Keď sa predávajú historické budovy ako škola A. Hlinku, mal by najprv prebehnúť verejný plebiscit, aby sa občania mohli vyjadriť k tak závažnými rozhodnutiam mesta.