Ďakujem a za vyjadrenú dôveru od Richarda Sulíka pre nadchádzajúce voľby
na primátora mesta Čadca.