Ďakujem pani lekárke Ľubici Levčík Polákovej za vyjadrenú podporu.