Ďakujem Milanovi Laurenčíkovi, podpredsedovi Žilinského samosprávneho kraja,
za vyjadrenú podporu v nadchádzajúcich komunálnych voľbách.