Hanba Čadce:
Zdemolované cesty, chodníky a odpad v uliciach

Máločo pôsobí na cudzinca, ktorý prvýkrát vstúpi do nášho mesta, tak zle ako zdemolované chodníky, cesty a špina v uliciach. Čadca je prototypom neupraveného mesta. Do rekonštrukcie chodníkov a ciest sa systematicky neinvestovalo už celé roky. Téma ciest a odpadu príde na rad väčšinou pred voľbami, keď sa doteraz zaspatí politici, nahrávajúci len svojim vlastným ľuďom, preberú a zistia, že aj obyvateľov treba „opiť“ nejakou tou omrvinkou.

V skutočnosti je však plán na opravu pozemných komunikácií veľmi podpriemerný alebo vo väčšine prípadov žiadny. Cesty sa neopravujú na základe priorít opotrebovania, ale podľa známostí. Vplyvní si vylobujú v okolí svojich príbytkov krajšie a lepšie cesty a chodníky ako ostatní. Výčitky si z toho nerobia, a ak by to aj niekto spochybnil, alibisticky sa odvolajú na nejaký postupný plán rekonštrukcií ciest, ktorý pravdepodobne ani neexistuje.

Svoje o tom vie aj súčasný primátor. K svojmu domu doviedol peknú a kvalitnú cestu, zatiaľ čo v okolí sú komunikácie v žalostnom stave. Všetci sme si rovní, no niektorí očividne rovnejší, dokonca oveľa rovnejší ako naše cesty. Pozemná infraštruktúra je naozaj nepeknou vizitkou mesta. Jej stav ovplyvňuje nielen životnosť našich automobilov, ale aj nás samých. Koľko nehôd a úrazov sa v našom meste stalo v dôsledku rozbitých a zdevastovaných ciest?

Zlý stav komunikácií ide ruka v ruke s čistotou. Kapacita kontajnerov na našich sídliskách je nedostatočná. Každý kto prechádza cez Kýčerku si už veľakrát musel všimnúť kontajnery doslova prepchaté odpadkami. Pri smetiakoch sa hromadí čoraz viac odpadu, špiny a s tým spojený zápach. Koše sú častým útočiskom túlavých psov a besnej zveri. Do vyriešenia problému mesto stále neinvestovalo a strká hlavu do piesku.

Problém kontajnerov prerastá už nielen na sídliskách, ale aj v centre. Smetných košov je málo, obyvatelia hádžu odpad častokrát už aj do kanálov, a namiesto toho aby kompetentní problém riešili, len ho odsúvajú, čím vznikajú ďalšie a ďalšie problémy. Životné prostredie však máme len jedno a je úlohou každého z nás ho chrániť. Čadca sa musí uberať príkladom vyspelých európskych miest a noriem, nie stagnovať a odsúvať dôležité témy, a ponúkať dočasné riešenia. V komunálnej politike je čistota mesta dôležitá téma, ktorá musí mať svoje miesto.

Ak mi ľudia dajú dôveru a stal by som sa primátorom, tak zavediem rozumný systém priraďovania smetných košov a vytipujem frekventované miesta na umiestnenie nových kontajnerov na komunálny a triedený odpad. Obnovím pravidelné zvážanie veľkoobjemového odpadu formou veľkých kontajnerov v celom meste a zabezpečím primeranú frekvenciu odvozu. Zároveň chcem, aby zrekonštruovaná infraštruktúra bola v súlade so životným prostredím.

Ulice Čadce musia byť čisté!